oddawaj opakowania do sklepu

Każdy ma obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni

nr infolinii 112

800 444 989 i 112 Dzwoniąc uzyskasz informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem, odzieżą.

loga partnerów

Pociąg „ORKIESTRA” zatrzyma się w Hajnówce, Gnilcu, Narewce i Siemianówce.

logo NID

Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

urna wyborcza

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!