folia

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 26 marca 2024r. odbędzie się bezpłatna zbiórka folii rolniczych. Zbiórką objęte są folie rolnicze czarne, białe, folie po sianokiszonce, worki po nawozach oraz Big Bagi. Odbiór będzie realizowany od godz. 9:00 do 11:00 na gminnym PSZOK-u w Starym Berezowie. Transport oraz rozładunek odpadów do kontenera we własnym zakresie.

nowe stawki

Wojskowe Centrum Rekrutacji informuje o poprawie warunków finansowych dla żołnierzy Wojska Polskiego.

Nowe stawki wynagrodzeń dotyczą nie tylko żołnierzy zawodowych ale także żołnierzy w służbie czynnej, odbywających szkolenie w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

 Nowe stawki

 

Nowe stawki 2

fundusze dla klimatu

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

krus

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 29 lutego 2024 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł.

poseł zieliński

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosłąw Zieliński

 

Panie i Panowie Sołtysi,

Szanowni Państwo,

demokracja jest silna i trwała, jeśli ma mocne podstawy w najniższych szczeblach i najmniejszych wspólnotach. Funkcja sołtysa jest pierwszym i podstawowym stopniem demokracji przedstawicielskiej i ma w Polsce swoją długą, ugruntowaną tradycję. Cieszący się społecznym zaufaniem i autorytetem sołtys to powiernik mieszkańców sołectwa i pierwszy adresat ich lokalnych postulatów, pośrednik między nimi a gminą i innymi organami władzy publicznej. Sołtys to „mandatariusz pierwszego kontaktu", sprawujący swoją funkcję w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów.