logs

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Orzeszkowie (Etap I)”.

 

zabawa osp

OSP Nowokornino

zaprasza na

ZABAWĘ POD CHMURKĄ

plac przy OSP 25.05.2024

start: 20:00 nakręca DJ Damek

nowokornino

Wójt Gminy Hajnówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dubinach

zapraszają

na prezentację książki

"NOWOKORNINO Wieś u źródeł Łoknicy"

oraz spotkanie z autorem

Aleksandrem Kirylukiem

 

dnia 25 maja 2024 roku

o godzinie 14:00

w świetlicy wiejskiej w Nowokorninie

 

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki w cenie 60 zł.

Nowokornino

meet and code

Meet and Code, europejska inicjatywa wspierająca organizacje pozarządowe, umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie kompetencji niezbędnych w erze technologii. Dołącz do nas 21 maja na informacyjnym webinarze, gdzie dowiesz się, jak twoja organizacja może włączyć się w tę rewolucję.