logo ugh

Hajnówka, dnia 20.11.2023 r.

IP.6236.4.2023

 (znak sprawy)

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                                                                                       (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

  1. Przedmiot zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka

dymiński

Pilna prośba - zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego

Dzień dobry,

zwracam się do Państwa w imieniu Agnieszki i Daniela Dymińskich, rodziców zaginionego Krzysztofa, będę wdzięczna za poświęcenie kilku minut na przeczytanie tej wiadomości.

INFORMACJA

 

            Wójt Gminy Hajnówka informuje, że PGE Obrót SA podał informację o możliwości skorzystania przez gospodarstwa domowe z obniżki z zapłaty za prąd o 125,34 zł mniej z roku 2023.

Do 15 grudnia 2023r. należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu dostępnym na stronie www.gkpge.pl/tarcza spełniając odpowiednie warunki.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

wolontariusz

REGULAMIN KONKURSU „WOLONTARIUSZ I KOORDYNATOR ROKU”
Centrum Wolontariatu w Białymstoku


Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030

folia

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 24 listopada 2023r. odbędzie się bezpłatna zbiórka folii rolniczych. Zbiórką objęte są folie rolnicze czarne, białe, folie po sianokiszonce, worki po nawozach oraz Big Bagi. Odbiór będzie realizowany od godz. 8:00 do 14:00 na gminnym PSZOK-u w Starym Berezowie. Transport oraz rozładunek odpadów do kontenera we własnym zakresie.