rodzinne warsztaty

Hajnowski Dom Kultury zaprasza na rodzinne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, które odbędą się w sobotę 25 marca o godz.12.00 w małej galerii HDK.

urząd statystyczny

Szanowni Państwo,

Statystyka publiczna przez cały rok przeprowadza badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach domowych. Realizują je ankieterzy, będący pracownikami urzędów statystycznych, poprzez bezpośredni kontakt z respondentami lub telefonicznie.

ojczyste słowo

Dzień dobry, Proszę o publikację wydarzenia. Plakat w załączniku.

Towarzystwo Kultury Białoruskiej w Białymstoku i Hajnowski Dom Kultury

 zapraszają na eliminacje  rejonowe 52 konkursu recytatorskiego „O J C Z Y S T E   S Ł O W O”

22 marca 2023 r.  godz. 10.00  Hajnowski Dom Kultury 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

bitwa regionów

Ruszyła VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Konkurs Kulinarny „Bitwa Regionów” corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

bezpieczne gospodarstwo

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza właścicieli prowadzących gospodarstwa indywidualne do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.