podlaskie lokalnie

Szanowni Państwo,

Do 19 czerwca trwa nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na rozwój instytucjonalny dla Młodych Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest realizowany w ramach, objętego Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, projektu Podlaskie Lokalnie.

pracodawca jutra

Szanowni Państwo,

Organizatorem Konkursu Pracodawca Jutra jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs ten skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych.

gus białystok

Urząd Statystyczny informuje, że w dniach 1.06 - 14.08.2023 r. przeprowadzone zostanie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR). Jego wyniki stanowić będą jedno z podstawowych źródeł danych służących określeniu wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa. Badanie jest przeprowadzane obowiązkowo we wszystkich krajach UE.

czyste powietrze

W dniu 01.06.2023r (czwartek) o godz. 19:00 w Hajnowskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie dotyczące przysługującego Państwu dofinansowania.


Podczas spotkania:

  • przedstawimy Państwu warunki otrzymania dotacji na podstawie zrealizowanych projektów
  • będzie możliwość sprawdzenia dostępnych rozwiązania przygotowanych dla mieszkańców

dzień samorządowca

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej.

Życzę, aby Państwa trud został zauważony i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

  

dr Iwona Wieczorek

Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego