Puste kłosy z powodu suszy

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www..arimr.gov.pl)

Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Ustaw z dnia 28 listopada, pozycja 1912 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym, suszą lub ujemnymi skutkami przezimowania.

Poszkodowani rolnicy u których szkody wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie do 05.12.2016r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www..arimr.gov.pl)
W świetle powyższego proszę o upowszechnienie treści ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Stefan Sołomianko
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska