dym z komina

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych c.o. w budynkach mieszkalnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przystępuje się do zbierania wniosków od mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem.

Plakat

Zapraszamy na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat