PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Sorocza Nóżka

03-894

09.10.2017

8.00-14.00

Hajnówka: ul. Nowowarszawska (blok nr 35 – mieszkania od nr 1 do 16)

03-1335

09.10.2017

9.00-15.00

Hajnówka: ul. Nowowarszawska (blok nr 41 – mieszkania od nr 1 do 20)

03-1376

09.10.2017

11.30-17.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991