Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych c.o. w budynkach mieszkalnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przystępuje się do zbierania wniosków od mieszkańców gminy zainteresowanych dofinansowaniem.

Informujemy, że budynek zgłaszany do wymiany pieca c.o. wymagać będzie opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zainteresowanych zapraszamy do tut. Urzędu Gminy pokój nr 37 w celu pobrania ankiety.

Zgłoszenia z wypełnioną ankietą przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Hajnówka pokój nr 37 do dnia 17.07.2017 r.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, 22.06.2017 r.

ANKIETA do pobrania