bezpieczne gospodarstwo

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 31 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl
Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!