Targi Rolnicze to spotkanie profesjonalistów z branży, właścicieli i osób zarządzających gospodarstwami rolnymi z przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy chętnie udzielają porad na temat najnowszych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w rolnictwie, uprawie roślin czy chowie zwierząt. Sukces poprzedniej edycji sprawił, że tegoroczna odsłona Targów AGRO-PARK cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem ze strony wystawców. Wstęp na Targi jest bezpłatny!. Ponadto dla grup zorganizowanych, minimum  12 osobowych istnieje możliwość dofinansowania do kosztów transportu. Szczegóły na plakacie.

PLAKAT AGROPARK 2017

 

zasady dofinansowania Agro Park 2017

ZASADY OGÓLNE DOFINANSOWANIA PRZYJAZDU:
1. Grupa zorganizowana musi liczyć min. 12 osób.
2. Dofinansowanie przyjazdu wynosić będzie:
· w sobotę 4 marca 2017 r.– 2 zł netto + VAT (8%) za kilometr trasy przejazdu do Lublina (czyli w jedną stronę) – maksymalny odcinek trasy z
dofinansowaniem: 250 km
UWAGA! Dofinansowanie na przyjazdy w niedzielę 5 marca 2017 r. NIE OBOWIĄZUJE!
3. Wstęp na targi jest BEZPŁATNY
4. Autokary grup zorganizowanych parkują bezpłatnie na terenie targów.
5. Grupę należy zgłosić do 1 marca 2017 r. na stronie internetowej www.agro-park.pl w zakładce Zgłoś Grupę.
W momencie zgłoszenia niezbędne jest podanie miejsca wyjazdu, liczby osób oraz liczby kilometrów dzielących miejscowość od Lublina. Odległości
sprawdź na stronie, na której będą one weryfikowane www.odleglosci.info
Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie grupy. Liczba miejsc parkingowych na terenie targów jest ograniczona.
6. Przed przyjazdem na targi listę obecności należy podstemplować w miejscu wyjazdu w Urzędzie Gminy, u Sołtysa, w Szkole lub innej instytucji
państwowej.
7. Organizator Grupy w momencie przyjazdu na targi musi zostawić uzupełnioną listę obecności, która jest do pobrania na stronie www.agropark.
pl w zakładce lista dla rolników/lista dla szkół – w zależności od rodzaju grupy. Lista musi być podpisana przez wszystkich uczestników wycieczki.
8. W celu otrzymania dofinansowania, wraz z listą wycieczkową Organizator zobowiązany jest zostawić w Biurze Organizatora Targów (przy
wejściu) fakturę VAT wystawioną przez przewoźnika na kwotę dofinansowania (2 zł netto w sobotę 4 marca 2017 r. za każdy kilometr trasy do Lublina +VAT 8%).
Kwota dofinansowania (2zł + VAT 8% za każdy kilometr trasy) zostanie przelana na wskazane przez Przewoźnika w fakturze konto, w terminie do 30
dni od daty dostarczenia faktury do Organizatora Targów.
9. Faktura VAT powinna być wystawiona na
Targi Lublin S.A.
Dworcowa 11, 20-406 Lublin
NIP: 946-21-83-910
Tytuł: Przewóz grupy na Targi Agro-Park 2017
UWAGA! Bez faktury VAT nie możemy udzielić dopłaty!