Szkoleniowiec

 

 Data: 21-12-2016r.

Nasz znak:    ORIO-BWI.OI 71.171.2016.GH

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
PODLASKI ODDZIAŁ REGIONALNY
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
w Białymstoku

Sz.P.
Wójtowie /Burmistrzowie


Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 11-01-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania 5,2 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętych PRO W na lata 2014-2020.
Przedmiotowe szkolenie dedykowane jest dla rolników, u których w gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-6 i 8-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz, U. z 2016 r. poz, 792), do których zalicza się: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, piorun.

Miejsce szkolenia:
SALA SZKOLEŃ
Biura Powiatowego ARiMR
w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 113D
17-100 Bielsk Podlaski
godz. 10.00


15-427 Białystok, ul. Lipowa 32A, tel. (085) 742 97 83, 742 97 40, faks 742 96 3S, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Centrala ARiMR: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawia II 70, tel. (22) 860 29 23. 860 05 50. faks 636 I 7 75
 
Program szkolenia -11.01.2017
Szala Szkoleń Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 113 D, 17-100 Bielsk Podlaski
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałań 5.2
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof-
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"
09:45 -10:00 Rejestracja uczestników szkolenia 10:00 -13:00 Omówienie bloków tematycznych
1.    Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
2.    Zasady ubiegania się o pomoc;
-     definicja beneficjenta,
-     zakres i wysokość wsparcia,
■ koszty kwa lif i ko walne,
3.    Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;
-     wniosek o przyznanie pomocy,
-     załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
4.    Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,
5.    Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:
-     ubieganie się o pomoc przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów,
-     przeprowadzenie postępowania ofertowego,
-     tworzenie sztucznych warunków w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy.