PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Smolany Sadek (nr nieparzyste od 1 do 13 oraz nr parzyste od 8 do 12)

03-885

17.07.2023

12.00-18.00

Skryplewo (nr nieparzyste od 1 do 17, nr parzyste od 2 do 16 oraz działki nr: 19/1, G/7, 31/1)

03-893

20.07.2023

8.00-12.00

Sorocza Nóżka (nr parzyste od 2 do 20 oraz nr nieparzyste od 1 do 17A, przepompownia PWiK)

03-894

20.07.2023

10.00-14.00

Dubińska Ferma (nr nieparzyste od nr 1 do 17 oraz nr parzyste od 2 do 6), Nowosady (dz. nr 15)                          

03-28

20.07.2023

12.00-18.00

Rzepiska (nr nieparzyste od 35 do 47 oraz nr parzyste od 38 do 48)

03-377

21.07.2023

10.00-14.00

Borysówka (posesje nr: 1, 4, 4A, 8), Golakowa Szyja (posesje nr: 3, 5, 6, 7)

03-1401

21.07.2023

12.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991