PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Sorocza Nóżka

03-894

15.12.2021

7.30-17.00

Dubińska Ferma

03-28

16.12.2021

7.30-13.30

Pasieczniki Duże (nr parzyste od 26 do 48 oraz nr nieparzyste od 25 do 47A)

03-629

16.12.2021

8.00-13.30

Dubicze Osoczne (posesja nr 43 i dz. 179/2)

03-557

16.12.2021

7.30-13.30

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991