ugh

Wyniki pierwszego głosowania w gminie Hajnówka

w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28 czerwca 2020

 

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/200506

 

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 

 • XVIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020 r.

   

  • XVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r.

    

   • XVI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.
     

     

    • XV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.
     • XIV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r.
      • XIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r.
       • XII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

         

        • XI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

 

W związku z panującą sytuacją przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy jest ograniczone. Aby dokonać zgłaszania kandydatów na członków komisji  należy najpóźniej do dnia 10.04.2020 roku do godz. 15:30 przesłać zgłoszenie wraz z pełnomocnictwem w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przysłać do tutejszego Urzędu tradycyjną pocztą.  Innym sposobem jest dostarczenie koperty ze zgłoszeniem i  pełnomocnictwem do skrzynki podawczej, która znajduje się na parterze  holu Urzędu Gminy. 

 

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 85 682 25 00  w. 22

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy,
iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronach internetowych

www.gmina-hajnowka.pl  oraz  bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl

Transmisje online Sesji Rady Gminy Hajnówka znajdują się pod linkami:

 • XVII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r.

   

  • XVI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.
    

    

   • XV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.
    • XIV sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019 r.
     • XIII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r.
      • XII sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

        

       • XI sesja Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dnia 28 lutego złożono wniosek o przyznanie dofinansowania dla projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W przedsięwzięciu udział zadeklarowało ponad 100 gospodarstw domowych z terenu Gminy Hajnówka. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to wrzesień 2020 r. Łączna wartość pomocy, o którą ubiega się Gmina Hajnówka to 1 997 114,00 zł. Zgodnie z komunikatem instytucji organizującej konkurs z dnia 2 marca 2020 r. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 109 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 134 mln zł przy budżecie konkursu wynoszącym 30 mln zł.

Dnia 3 marca opublikowano listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach naboru „Groby i cmentarze wojenne w kraju” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na liście znajduje się przedsięwzięcie „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. Wartość przyznanej pomocy to 6551,00 zł, jednak nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Dnia 24 marca 2020 r. powzięto informację o zakończeniu oceny formalnej oraz ekologiczno – technicznej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Hajnówka”. Obecnie wniosek znajduje się na etapie negocjacji mających na celu ustalenie ostatecznych warunków umowy (uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego, okresów wypłat, zakresu rzeczowego, efektu rzeczowego i ekologicznego oraz sposobu ich udokumentowania). Wniosek został złożony w dniu 19 grudnia 2019 r.

Podziękowania dla Pana Sołtysa Sołectwa Puciska Jarosława Michalczuka, dzięki którego uwadze o trwającym naborze mogliśmy złożyć wniosek w terminie.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz