Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwsze obrady sesji nowo wybranej Rady Gminy otworzył i prowadził, do chwili wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem Rady Gminy Hajnówka Pan Mikołaj Żmieńko.       

 

Pani Alina Nowicka - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenia o wyborze Radnych. Następnie przystąpiono do złożenia ceremonii ślubowania po czym Pan Mikołaj Żmieńko odczytał rotę ślubowania. Następnie poprosił najmłodszego wiekiem Radnego Pana Łukasza Treszczotko o odczytanie kolejno nazwisk radnych, którzy wstając wypowiadali słowo "ślubuję”, ewentualnie dodawali słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożyli Panie i Panowie w osobach: 

 

 • BIRYŁKO Walentyna
 • GOLONKO Mikołaj
 • GRYGORUK Wiktor
 • JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta
 • JANOWSKI Michał
 • KOT Jarosław
 • KRAŚKO Jan
 • OWERCZUK Michał
 • SKIEPKO Anatol
 • SKIEPKO Monika
 • SOKÓŁ Mariusz Aron
 • STEPANIUK Helena
 • TRESZCZOTKO Łukasz
 • WORONIECKA Alina
 • ŻMIEŃKO Mikołaj

 

W dalszej części sesji Pani Alina Nowicka złożyła zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Hajnówka Pani Lucynie Smoktunowicz. Następnie Radny Mikołaj Żmieńko odczytał rotę ślubowania, a Pani Lucyna Smoktunowicz powtórzyła słowa przysięgi, a następnie wypowiedziała słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. W tym miejscu Przewodniczący obrad p. Mikołaj Żmieńko pogratulował wygranej i stwierdził, iż od chwili złożenia ślubowania p. Lucyna Smoktunowicz została Wójtem Gminy Hajnówka. W dalszej części obrad radni przystąpili do Wybory Przewodniczącego Rady, którym został Jarosław Kot oraz Wiceprzewodniczących rady, którymi zostali Walentyna Biryłko i Mikołaj Golonko.