Szanowni Państwo Sołtysi,


z okazji Dnia Sołtysa pragnę podziękować Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz mieszkańców Wsi oraz wyrazić swój szacunek i wdzięczność za godne reprezentowanie społeczności lokalnej.

Funkcja sołtysa to pierwszy szczebel demokracji przedstawicielskiej. Oznacza ona nie tylko reprezentowanie interesów sołectwa, ale również obowiązki wobec sąsiadów, z czym wiąże się trud i odpowiedzialność. Cieszący się zaufaniem i autorytetem dobry sołtys jest dla społeczności lokalnej kimś ważnym i niezastąpionym. Nikt tak dobrze jak on nie zna potrzeb mieszkańców swojej wsi i to w pierwszej kolejności do niego zwracają się oni o pomoc i radę.

Od aktywności sołtysa i rady sołeckiej zależy wiele aspektów codziennego życia wiejskiej społeczności. Do pełnienia tej funkcji wybierani są w wolnych i demokratycznych wyborach godni społecznego szacunku mieszkańcy wsi. Tradycyjnie byli nimi doświadczeni życiowo gospodarze, w ostatnim czasie niejednokrotnie spotykamy w tej roli ludzi młodych, w tym coraz częściej kobiety.

Nowoczesna polska wieś to nie tylko dobrze rozwijające się gospodarstwa, ale także mądrze zorganizowana społeczność, która potrafi zadbać o sprawy mające wpływ na jakość życia rodzin i wszystkich mieszkańców. Należy do nich infrastruktura wsi - drogi, chodniki, oświetlenie, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, remizy strażackie, ośrodki kultury. Dzięki polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości i dobrej współpracy z samorządami w ostatnich latach ulega ona szybkiej poprawie.

Nieocenione znaczenie w życiu wsi, tak jak i całego społeczeństwa, ma kultywowanie tradycji i kultury czy integracja wokół wspólnych celów, życia religijnego oraz umacnianie przyjaznego sąsiedztwa. Wyjątkową rolę wypełniają druhowie strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Polska wieś jest naszą wielką wartością i dumą, stanowi przyjazne i bezpieczne miejsce do życia, które doceniają również coraz liczniejsi mieszkańcy miast. Zawdzięczamy jej trwałość naszej tradycji, wiary i polskości. Zapewnia ona Polsce samowystarczalność żywieniową, a rolnictwo stanowi ważną część naszej gospodarki narodowej.

Okazując Państwu raz jeszcze mój szacunek i wdzięczność życzę dobrego zdrowia, bezpieczeństwa, dostatku, radości życia oraz satysfakcji i wszelkich sukcesów w dziele umacniania solidarności sołeckiej wspólnoty.

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Zieliński

 

Dzień Sołtysa, 11 marca 2023 roku

 

Dzien sołtysa 2023