Puciska i Stare Berezowo wspólnie wystarały się o swoje własne mini – siłownie. Decyzja o złożeniu wspólnego wniosku zapadła jeszcze w maju bieżącego roku i miała związek z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Podlaskiego naboru wniosków do „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Rady sołeckie powzięły stosowne uchwały, a Urząd Gminy Hajnówka przygotował dokumentację wymaganą przez Urząd Marszałkowski. Oddane do użytku mini – siłownie rekreacyjne dołączyły do grona 3 oddanych do użytku w latach 2016 – 2018 siłowni „pod chmurką” w Dubinach, Nowoberezowie i Mochnatem. Warto wspomnieć, iż wzorem poprzednich siłowni i tegoroczne powstały z inicjatywy mieszkańców przy współpracy z samorządem Gminy Hajnówka.

 

Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

 

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 Lucyna Smoktunowicz

 

inwestycje

 Inwestycje realizowane w kadencji 2014-2018

2014r.

  • Przebudowa drogi w Przechodach 592 265 zł. (200 tys. fundusz leśny).

 

2015r.

  • Przebudowa drogi w Lipinach o wartości 1 537 749 zł ( 250 tys. fundusz leśny).
  • Udział Gminy Hajnówka w przebudowie drogi powiatowej Dubicze Osoczne – Jagodniki w kwocie 74 603 zł.

Dubiny stanowią największą jednostkę osadniczą Gminy Hajnówka. Bliskość miasta Hajnówka, położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej i rozbudowana sieć infrastruktury wodno – kanalizacyjnej sprawiają, iż miejscowość posiada atrakcyjną ofertę inwestycyjną – w zakresie zabudowy jednorodzinnej. Gmina Hajnówka nie ustaje w staraniach zmierzających do zapewnienia równego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej – wszystkim mieszkańcom. W chwili, gdy pisane są niniejsze słowa prowadzone są prace zmierzające do modernizacji ul. Łąkowej na odcinku od drogi powiatowej Dubiny – Postołowo do rzeki Leśnej Prawej – I etap. W ramach modernizacji wykonane zostanie 262 mb nawierzchni z kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji zamknie się w 487 804 zł. Ponadto przygotowane są projekty na przebudowę kolejnych odcinków ul. Łąkowej, ul. Torowej oraz drogi Dubiny – Lipiny wraz z pełną infrastrukturą. Zadania te zostały ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2019.

W cieniu brzozowego zagajnika wyrasta długo oczekiwana przez mieszkańców Lipin altana. Jest to już 5 tego typu obiekt małej architektury na terenie Naszej Gminy w ciągu ostatnich 5 lat.