Mochnate o tej porze roku urzeka kwitnącymi owocami jarzębiny – której bujnymi koronami może poszczycić się prawie każde gospodarstwo. Od lipca w miejscowości przybył nowy powód do dumy, a jest nim zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej.

Z dniem 13 sierpnia teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce został przekazany dla wyłonionego w ramach przetargu Wykonawcy. W chwili gdy pisane są te słowa inwestycja powoli nabiera rozpędu – przeprowadzono karczowania poboczy oraz wytyczono granice przebiegu inwestycji.

W pierwszych dniach maja zakończono prace związane z remontem tarasu przy budynku GCK w Dubinach. Zadanie polegało na częściowej wymianie słupków drewnianych, spróchniałych krokwi i wykonaniu nowego pokrycia z tworzywa PCV. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła 4 199,85 zł.

 

Or.7313.4.2018 zawiadomienie o wyborze


Hajnówka, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Or.7313.4.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający: Gmina Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                               (nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej w Puciskach (wioślarz, prostownik i jeździec na słupie, tablica regulaminowa) i Starym Berezowie (rower pojedynczy, wyciąg i krzesło na słupie, tablica regulaminowa) w ramach zadania "Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie - Gmina Hajnówka" w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z ternu województwa.

Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 400 zł na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy na odbiór i utylizację zgromadzonego przez część mieszkańców azbestu.