droga

W dniu 18.04.2024r. zostały zakończone roboty na odcinku drogi powiatowej od znaku Nowoberezowo (początek wsi)- Nowokornino- Trywieża- Rzepiska. Środki pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Hajnówka przekazała na ten cel wsparcie w wysokości 200 tysięcy zł. Droga na odcinku ok. 7,5 km zyskała nową nakładkę asfaltową. Poprawiono też pobocze.

umowa
 
W dniu 16.04.2024r. została podpisana Umowa z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa. Środki w wysokości 830 tys. zł. zostały pozyskane w tym roku i będą przeznaczone na ,,Przebudowę drogi gminnej na odcinku Przechody- Smolany Sadek". Zadanie Gmina musi zrealizować do końca 2024 roku.
 
W dniu 16.04.2024r. Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała również Umowę na wsparcie Szkoły Podstawowej w Dubinach.

kanalizacja

W dniu 11.04.2024r. została podpisana Umowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Dubinach. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych do dnia 30.09.2024 roku.

grudówka

Grudówka. Podbudowa gotowa. Planowany efekt końcowy w tym roku. Ta droga powstaje ze środków własnych Gminy Hajnówka.

nowoberezowo
 
I etap przebudowy drogi rozpocznie się już wkrótce. W dniu 11.04.2024r. został przekazany teren budowy. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót do 30 września 2024 roku. Gmina Hajnówka pozyskała środki na inwestycję z Polskiego Ładu. Wartość po przetargu przekroczyła kwotę 3,3 mln zł.