Trwają obecnie prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka

Dotychczas wykonana została kanalizacja deszczowa. Obecnie ustawiane są krawężniki oraz przygotowywane jest podłoże do wykonania nawierzchni asfaltowej. W ramach ww. zadania prowadzone są również prace przy rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej w Lipinach.

Środki na to zadanie w kwocie 6 151 392,97 zł zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu -Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

 

Fotografie przedstawiają budowaną drogę