2 czerwca 2022r. to w historii Gminy Hajnówka niezwykle dobry dzień. W tym dniu Wójt Gminy Hajnówka odebrała Promesy na inwestycje drogowe. Pomoc udzielona przez Województwo w kwocie 62 tys. zł. zostanie przeznaczona na zwalczanie negatywnych skutków trwającego kryzysu migracyjnego. Umowa na  dotację celową została podpisana przez Wójt Lucynę Smoktunowicz w dniu 10 czerwca.  Zostaną odremontowane drogi, którymi poruszały się ciężkie pojazdy wojskowe i straży granicznej.

Przyznane środki z II Edycji Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, ponad 11 milionów zł., przeznaczone zostaną natomiast zgodnie ze złożonymi projektami o dofinansowanie. Nie ma możliwości przesunięcia środków na inne inwestycje niż wykazane, ani zmiany sposobu realizacji zadania. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez  Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to dofinansowanie bezzwrotne. W planach jest modernizacja ok. 18 km dróg gminnych. Ze względów proceduralnych i konieczności dostosowania dróg do  potrzeb planowanych inwestycji, zadania te będą realizowane w 2023r. Należy nadmienić, iż z własnych środków Gmina mogła realizować inwestycje jedynie na ok. 1,5 mln zł. w roku.

 

Środki 6 781 530,89zł. zostaną przeznaczone na Modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka. W tym projekcie planowane są do modernizacji:

 • odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie (długość ok. 252m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Olchowej Kładce – dz. ozn. nr geod. 6 (długość 78m),
 • odcinek drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka (długość ok. 240m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Dubiczach Osocznych – dz. ozn. nr geod. 510, 178 i 448 (długość ok. 565m),
 • droga gminna Orzeszkowo – Jagodniki (długość 1320m),
 • droga gminna Pasieczniki Duże – Orzeszkowo (długość ok. 1940m),
 • odcinek drogi gminnej Dubiny –Sawiny Gród (długość ok. 770m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Postołowie – dz. ozn. nr geod. 21 (długość ok. 265m),
 • odcinek drogi gminnej Mochnate – Dubicze Osoczne wraz z odcinkiem drogi gminnej Mochnate- Borek (długość ok. 3067m),
 • odcinek drogi wewnętrznej w Mochnatem – dz. ozn. nr geod. 294 i 602/1 (długość 430m),
 • odcinek drogi gminnej Nowoberezowo – Hajnówka (od drogi powiatowej do drogi gminnej (długość ok. 1252m),
 • odcinek drogi gminnej ul. Łąkowa w Dubinach (długość 120 m),
 • droga gminna Orzeszkowo – Wierzchowskie (długość 845m),
 • droga gminna Bokówka – droga powiatowa (długość 290m),
 • odcinek drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Hajnówka – Bielsk podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo – Hajnówka (przy cmentarzu) (długość 1325m),
 • odcinek drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra – Progale (długość ok. 2880m),
 • odcinek drogi gminnej Nowokornino – Grudówka (długość ok. 2670m).

 

Drugi projekt otrzymał dofinansowanie 4 275 000,00 zł. i dotyczył Rozbudowy i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka:

 • odcinka drogi gminnej Olszyna – kol. Wygon (długość 970m),
 • drogi wewnętrznej Lipiny – Sawiny Gród (długość 1420m),
 • drogi wewnętrznej Sawiny Gród – granica lasu (długość 540m).

 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż Gmina Hajnówka realizuje w chwili obecnej inwestycję z dofinansowania Polski Ład. W  I Edycji otrzymaliśmy ok. 6,2 mln na rozbudowę drogi Lipiny - Dubiny i kwotę 1,2 mln na inwestycje wodno-kanalizacyjne.