Na ukończeniu są roboty budowlano-instalacyjne na obiekcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową w Dubiczach Osocznych"

 

 

dubicze osoczne tablica