Dnia 08 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka odebrała z rąk wiceministra MSWiA p. Jarosława Zielińskiego pismo informujące o dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nowokornino. Dofinansowanie wynosi 510 tysięcy zł., na które składają się środki:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • 380 tys. zł
  • dotacja KSRG/MSWiA - 80 tys. zł
  • środki ubezpieczeniowe - 50 tys. zł

Dzięki wkładowi wielu podmiotów w województwie podlaskim zostanie zakupionych 30 samochodów dla straży pożarnych. Łączny koszt 30 wozów to ponad 22,5 mln zł, w tym wkład samorządów to blisko 9 mln zł. Resztę dołożą MSWiA i  Komendant Główny PSP - ponad 4 mln zł, WFOŚ i NFOŚ razem - ponad 9 mln zł.