polski ład
W dniu 29.03.2023 Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę na zadanie "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka". Zadanie obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej w obrębie wsi Sawiny Gród oraz rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Orzeszkowo Kolonia - Wygon.

nowoberezowo

W dniu 21.03.2023r. został przekazany plac budowy do realizacji zadania "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie na Centrum Aktywności Wiejskiej". Wartość zadania po przetargu to kwota 797 902,82zł plus koszty nadzoru budowlanego. Gmina Hajnówka otrzymała na ten cel kwotę 711.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Edycja Trzecia PGR.

inwestycje-droga
W dniu 17.03.2023r. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym "MAKSBUD" Sp. z o.o. na zadanie "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka". Wartość zadania opiewa na kwotę 6 855 405,00 zł.

inwestycje

Gmina Hajnówka zaczyna rok pracowicie, nie zwalniamy tempa ani na chwilę. Brygada remontowo-budowlana Urzędu Gminy Hajnówka zakończyła budowę łazienki w świetlicy wiejskiej w Rzepiskach. Równocześnie powstaje łazienka w świetlicy w Kotówce, gdzie do zakończenia  remontu został tylko biały montaż. Inwestycje wykonane są ze środków własnych budżetu Gminy Hajnówka.

budowa-boiska

Dnia 18.01.2023r. Gmina Hajnówka podpisała umowę na "Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach". Boisko zostanie wybudowane ze środków Polskiego Ładu. Całość inwestycji wg. kosztorysu inwestorskiego opiewała na kwotę 841.515,71 zł., natomiast zaproponowane kwoty przez oferentów obniżyły koszt inwestycji o 132.717,51 zł.