Kosze na śmieci

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.07.2016 DO 31.12.2016

Rodzaj odpadu Miesiące
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 18

20

sobota

19 17 14 19

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

18

20

sobota

19 17 14 19
Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary 18

20

sobota

19 17 14 19
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 30 sierpień
Miejscowość: Borysówka, Bielszczyzna, Dubińska Ferma, Dubiny ulice: Cegielniana, Główna, Graniczna, Grzybowa, Leśna, Łąkowa, Nowa, Torowa, Wesoła, Zajęcza, Golakowa Szyja, Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo, Przechody, Sawiny Gród, Skryplewo, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu Miesiące
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 19 16 20 18 15 16

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

19 16 20 18 15 16
Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary 19 16 20 18 15 16
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 31 sierpień
Miejscowość: Czyżyki, Dubicze Osoczne, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo,
Nowokornino, Puciska, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża, Wasilkowo, Wygoda.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.

Rodzaj odpadu Miesiące
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Data
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -pojemniki 20 17 21 19 16 20

Selektywne odpady komunalne: (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

papier i tektura, szkło) – worki :żółty, niebieski, zielony

20 17 21 19 16 20
Selektywne odpady komunalne : (popiół)-worek szary 20 17 21 19 16 20
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 31 sierpień
Miejscowość: Borek, Budy Leśne, Chytra, Czerlonka Leśna, Lipiny, Łozice, Orzeszkowo:
Wierzchowskie,Sosnówka, Olszyna, Podrostyniec, Zatrostyniec, Bokówka,
Wygon, Mostek, Pasieczniki Duże, Progale, Sacharewo, Topiło.

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić do godziny 6.00 rano.