DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej

Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach

(od drogi powiatowej 1647B do drogi gminnej Nr 108537B)

DOFINANSOWANIE

838 096 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

1 469 008,68 zł

 

RFRDwww20210729

 

 

Krótki opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa o długości około 848 mb. Montaż finansowy inwestycji obok finansowego wkładu własnego i środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakłada wykorzystanie kwoty 500 000 zł pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.”