Białystok, 30 maja 2023r.

ZAWIADOMIENIE

o stwierdzeniu na terenie województwa podlaskiego choroby wymienionej w pkt. 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421).

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia o stwierdzeniu kolejnego ogniska ASF u dzików na terenie województwa podlaskiego:

Ognisko 26/2023 ASF stanowi dzik padły w okolicy miejscowości Stare Masiewo, gm. Narew, powiat hajnowski.

W dniu 25 maja 2023 r. w badaniach przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdzono w próbkach obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Powyższe ognisko 26/2023 (818) ASF u dzików na terenie województwa podlaskiego zlokalizowane są na obszarze objętym ograniczeniami II, na którym stosuje się nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Wz. Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Andrzej Bryczkowski

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii