popz

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zawiadamiają:

o prowadzonym w dniach od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. o naborze do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021, w ramach którego w  wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe.

 

Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio:

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

- 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

 

Osoby zainteresowane programem proszone są o dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce (ul. A Zina 1 pok. 38) ww. terminach aktualnych dokumentów potwierdzających osiągnięte dochody!!!

 

Druki wniosków o pomoc żywnościową, niezbędne do zakwalifikowania się do udziału w programie PO PŻ, dostępne są w siedzibie Ośrodka!

Szczegóły dostępne w GOPS Hajnówka pod numerem (85) 306-78-31.

 

Zawiadomienie (PDF 1752 KB)