gmina białowieża

Wójt Gminy Białowieża zaprasza serdecznie do udziału w I Biegu Pamięci Sybiraków, który odbędzie się 13 października 2022 roku w Białowieży. Bieg organizowany jest przez Urząd Gminy Białowieża oraz Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

ipn

Nagroda „Świadek Historii” została ustanowiona przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w 2009 r.  

Nagroda  przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego oraz  współpracacę z IPN, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie. 

konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły/Placówki do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski".  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2022 r.

stypendia

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

moje stypendium

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia.
Tak, stypendia!