sp dubiny

Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku szkolnym Podlaskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Co roku uczniowie z naszej szkoły biorą w nich udział. Uczennica Aleksandra Sawko z klasy VIII została Laureatką konkursu z biologii. Przyznanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z uzyskaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu zewnętrznego (w ustalonym zakresie).

adopcja

Zwierzęta domowe wnoszą do naszego życia wiele radości i miłości, stają się towarzyszami życia ale zanim zwierzę pojawi się w domu należy pamiętać, że zawsze wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. Posiadanie pupila wymaga poświęcenia mu czasu m.in. na: karmienie, sprzątanie legowiska, zabawę dlatego ważne jest, aby tę decyzję dobrze przemyśleć. Zwierzęta nie są przedmiotami - mają swoje potrzeby, nie tylko bytowe i nie można ich wyrzucić, gdy się znudzą, wyrosną czy też okażą się nietrafionym prezentem.

sala si

salasi logo

 

„Dobra edukacja” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 o numerze RPPD.03.01.02-20-0382/19 realizowany od grudnia w naszej szkole.

stypendia pomostowe

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

krus konkurs

XI edycja etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” rozstrzygnięta

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zakończyła etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.