Już po raz dziesiąty zwracamy się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych, a przede wszystkim młodzieży o życzliwe przyjęcie, wzorem lat poprzednich, propozycji udziału uczniów klas Vi-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w X Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim "By czas nie zaćmił i niepamięć". Przeprowadzonych dziewięć edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest dobrze oceniane i bardzo potrzebne...

 

 

List Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika