Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

www.zostanzolnierzem.pl

2 etapy szkolenia:

  • szkolenie podstawowe:
    • 27 dni
    • 12 dni dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa oraz programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
  • szkolenie specjalistyczne do 11 m-cy

 

wynagrodzenie 4960 zł

pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej.