Komunikat meteorologiczny

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Sytuacja meteorologiczna Na obszarze objętym ostrzeżeniem meteorologicznym występują umiarkowane opady śniegu, lokalnie również silne. Sumy godzinowe wynoszą około 0,5 mm/h. Przewiduje się występowanie opadów śniegu w dalszym ciągu o natężeniu umiarkowanym, miejscami
natężenie zwiększy się do silnego.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.