W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego IV Międzynarodowej Konferencji poświeconej zagospodarowaniu obszarów przyrodniczo cennych, która odbyła się w dniach 7-8 września 2017 r. w Białowiezy składamy bardzo serdeczne podziękowanie za pomoc finansową przekazaną na wydanie monografii (książki) z przebiegu konferencji.

Podziekowania PBwH