Podziękowania dla Urzędu Gminy Hajnówka za udział 25 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 15.01.2017r.

WOSP 25 podziekowanie