Mieszkańcy wsi Chytra spotkali się w Świetlicy Wiejskiej, w dn. 18.03.2017r. na warsztatach decoupage.

Dzięki uprzejmości pani Wójt Lucyny Smoktunowicz oraz radnego gminy Hajnówka pana Wiktora Grygoruka uczestnicy zajęć otrzymali drewniane deski i deseczki w kształcie jaja, które ozdabiali metodą serwetkową - decoupage. Zajęcia zdominował temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych, na pracach pojawiły się więc głównie zajączki, pisanki wielkanocne, bazie i inne motywy świąteczne, a także wiosenne. Na warsztatach spotkały się różne grupy wiekowe, najmłodsze uczestniczki otrzymały od Pana Wiktora Grygoruka upominki w postaci nośników pamięci, tzw. pendrajwów, dostępny był słodki poczęstunek ufundowany przez panią Wójt. Zajęcia były więc doskonałą okazją do spotkania mieszkanek wsi, integracji międzypokoleniowej, nauki nowej techniki ozdabiania przedmiotów (można nią również ozdabiać wielkanocne pisanki), pożytecznie spędzonego czasu w miłym towarzystwie, popijając kawę czy herbatę.

Zajęcia zostały zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce, a prowadziła je sekretarz Komisji, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce – Urszula Łapińska.