Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży "Portret artysty"

Zapraszamy do udziału w konkursie popularyzującym życie i twórczość profesora Andrzeja Strumiłły z okazji ogłoszenia roku 2017 rokiem artysty w województwie podlaskim.

Andrzej Strumiłło - polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, organizator plenerów rzeźbiarskich mieszka w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie.

Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. Aby to uchwycić, należy zapoznać się z jego pracą, pasjami i twórczością, która jest bogata i różnorodna. Liczymy na umiejętność wyszukiwania informacji, zdjęć, filmów, które zainspirują do pracy własnej, aby powstał portret, ukazujący więcej niż tylko wizerunek postaci.

ORGANIZATOR:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Kilińskiego 8, 15- 950 Białystok
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Dział Sztuk Plastycznych WOAK

CELE KONKURSU:
- poznanie dokonań i twórczości Andrzeja Strumiłły
- popularyzacja portretu jako formy przedstawienia, zawierającego indywidualne cechy modela
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.
Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (bez użycia materiałów sypkich)
w formacie A3 lub większym.
Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:
- Imię i nazwisko oraz wiek autora,
- Adres placówki zgłaszającej pracę lub adres prywatny, numer telefonu, adres e-mail
- Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora pod kierunkiem, którego praca została wykonana.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

TERMINY:
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2017 r. do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku ul. Kilińskiego 8, 15- 950 Białystok.

Wyniki Konkursu oraz informacje dotyczące terminu uroczystości wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora: www.woak.bialystok.pl dnia 1 czerwca 2017 r.

Ocena prac:
Jury Konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:
7 –9 lat (kl. I –III)
10 –13 lat (kl. IV -VI)
14 -15 lat (gimnazjum)
16–19 lat (liceum).
Organizator powoła Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

INFORMACJE OGÓLNE:
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie), prezentacją pracy w formie fotografii w materiałach reklamowych, prasie i na stronach internetowych.

Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu WOAK: 85 740 37 15
Koordynatorzy: Dział Sztuk Plastycznych WOAK.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

PATRONAT HONOROWY:


Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego