Celem Przeglądu jest popularyzacja technik rękodzielniczych oraz prezentacja najnowszego dorobku twórców haftu i koronki.

 zaproszenie

Hajnowski Dom Kultury ogłasza x PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ Powiatu Hajnowskiego 2017

Celem Przeglądu jest popularyzacja technik rękodzielniczych oraz prezentacja najnowszego dorobku twórców haftu i koronki na okolicznościowej wystawie w Hajnowskim Domu Kultury. Na Przegląd można dostarczyć najnowsze prace wykonane samodzielnie w technikach:
-haft (richelieu, krzyżyk, haft płaski)
-koronka (klockowa, igłowa, frywolitka, szydełkowa)
-technika mieszana (haft i koronka)
-sutasz, techniki koralikowe, inne
Mogą to być prace związane z ubiorem, bielizną pościelową, a także ręczniki, obrusy, serwety, narzuty wyszywane nicią, firany, haft na kanwie, ozdoby (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem). Przekazane na Przegląd prace (w ilości do 3 sztuk) zostaną zaprezentowane na wystawie w HDK. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom i folder Przeglądu. Odbiór prac po wystawie. Prace należy dostarczyć do 11 marca 2017r. na adres:
Hajnowski Dom Kultury, ul.T. Sołoniewicz 4 , Hajnówka
Otwarcie wystawy planowane jest 24 marca 2017r. w Hajnowskim Domu Kultury.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie!
Informacje: tel. 85 682 32 03